HOR vanuit de kaart

  • Mogelijkheid om richtlijnen te filteren voor een initiatief of project, door het intekenen van een specifiek projectgebied. Na een selectie gaat het zoeksysteem als een breinaald door de richtlijnen en levert dan een uitgefilterde selectie van richtlijnen.
  • Richtlijnen gekoppeld aan de twee kwaliteitsstandaarden en gebiedstypen in de stad. Denk hierbij aan een richtlijn voor het ontwerpen van een erfttoegangsweg.
  • Daarnaast gebiedsspecifek zoals de Binckhorst en Scheveningen Bad en winkelgebieden.
  • Een richtlijn is verder uitgewerkt naar drie niveaus: 'wat', 'waarom' en 'hoe'.

Waar

Het HOR kent twee kwaliteitsstandaarden: (1) residentiekwaliteit en (2) hofstadkwaliteit. In elk deelgebied van Den Haag geldt één van deze kwaliteitsstandaarden. De richtlijnen zijn gekoppeld aan de gebiedstypering, Gebruikers kunnen via de stadskaart een specifiek projectgebied intekenen en de voor dat gebied geldende richtlijnen filteren. Daarnaast heeft de stadskaart een ‘signaleringsfunctie’. Mocht in het gebied bijvoorbeeld hittestress aan de orde zijn dan krijg je hierover een melding.Hofstadkwaliteit en residentiekwaliteit

Sinds de eerste Kadernota Openbare Ruimte hanteert de gemeente Den Haag ‘residentiekwaliteit’ en ‘hofstadkwaliteit’ als kwaliteitsstandaarden: Deze standaarden zijn geïntroduceerd om rust, eenheid en herkenbaarheid te krijgen in de stad en een specifiek Haags karakter te benadrukken.


Residentiekwaliteit

Voor de woonwijken en bedrijventerreinen is een standaard voor inrichting en beheer neergelegd, passend bij het gebruik en karakter van de groene woonstad aan zee, een herkenbare en duurzame kwaliteit die op peil wordt gehouden met passend onderhoud. De ontwerpen kenmerken zich door dienstbaarheid, ingetogenheid en tijdloosheid. Het is het basisniveau voor de stad. Het beheer moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Belangrijke materialen zijn de gebakken klinkers voor de 30-km-wegen en betontegels (grijs of met natuursteensplit) voor de stoepen. Stoepen in winkelstraten in residentiekwaliteit hebben een rode gebakken klinker.


Hofstadkwaliteit

In deze gebieden (binnenstad, kust, internationale zone) willen we als Den Haag door middel van het gebruik van specifieke elementen en materialen en keuzes in beheer een bijzondere uitstraling creëren waarbij de openbare ruimte expliciet uitnodigt tot verblijf. Het zijn intensief gebruikte en druk bezochte delen van de stad. De bestrating, het straatmeubilair en het groen moeten aan hoge eisen van uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid voldoen wat aansluit bij het karakter van de omgeving. De straten en pleinen met hofstadkwaliteit zijn hoofdzakelijk voetgangersgebieden. Het beheer moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in delen waar het gebruik intensief is. De ingetogen kleuren en patronen van de gebakken klinkers zorgen voor de rustige achtergrond waar de historische pleinen en panden kunnen schitteren. Onderdeel van de ontwikkeling van het Central Innovation District is de verdubbeling van de binnenstad. De lichtblauwe gebieden worden op termijn in hofstadkwaliteit ingericht.


Op kaart levert dit het volgende beeld op:

De witte gebieden zijn woon- en werkgebieden met residentiekwaliteit als uitgangspunt. In de groengekleurde gebieden staat de natuur(ontwikkeling) op de eerste plaats, op de grijze lijnen vindt de verkeersafwikkeling plaats, de blauwe lijnen zijn de (historische) watergangen en de rode gebieden zijn hofstadkwaliteit-gebieden waar de concentratie van bezoekers zich bevindt.Maak je eigen kaart

Via de stadskaart vind je gebiedsgerichte richtlijnen en kun je deze samenstellen voor een initiatief of project. Hier kun je als gebruiker aan de hand van de bestaande inrichting openbare ruimte een projectgebied intekenen en een aanvullende selectie maken van items in de filter, zoals alle bestaanden bankjes, kabels en leidingen. Dit kan handig zijn voor het maken van een inventarisatie. Wat is er al om rekening mee te houden in de ontwerpfase?Kaart in 3D

Naast het maken van je eigen kaart in 2D kun je via de kaart in 3D als gebruiker aan de hand van de bestaande inrichting openbare ruimte, zowel de bovengrondse als ondergrondse functionele inrichting in een 3D weergave in beeld krijgen. Hierdoor krijg je onder andere inzicht in kansen en beperkingen.


De 3D kaart bestaat naast de 3D geometrieën van gebouwen uit een terreinpresentatie met bovengrondse- en ondergrondse thema’s (denk aan bomen, bomwortels en kabels en leidingen) van onze leefomgeving in 3D. Hiermee wisselen we ideeën uit, krijgen we inzicht in kansen en beperkingen en wegen we scenario’s af, met als doel in co-creatie de stad te ontwikkelen en te verbeteren.


Het model moet gaan aansluiten op de verschillende werkprocessen waarbinnen 3D meerwaarde kan bieden. Het is daarbij van belang dat de gebruikersbehoefte in beeld gebracht wordt. We hanteren een groeimodel waarbij het model meegroeit met de gebruiksbehoefte. We zetten het model in om burger, overheid en bedrijfsleven met elkaar in verbinding brengen en samenwerking te stimuleren en faciliteren. De 3D kaart is voor iedereen beschikbaar om 3D data te visualiseren, te downloaden en eventueel toe te voegen. Erg handig om rekening mee te houden in de ontwerpfase!