Van een vernieuwend idee tot innovatieve oplossing in de openbare ruimte


Een handreiking voor een geslaagde proef

Een goed functionerende stad lijkt vanzelfsprekend. Maar de stad en openbare ruimte veranderen voortdurend onder invloed van nieuwe ontwikkelingen, gebruikerswensen en innovaties. Noodzaken tot vernieuwing volgen elkaar snel op door digitalisering, duurzaamheid, energietransitie en ook de groei van de stad. De opgave om de stad verder te verdichten, vergroenen verduurzamen en bijvoorbeeld de aanstaande mobiliteitstransitie vraagt om slimme innovatieve oplossingen. Wie wil bijvoorbeeld niet een slim verkeerslicht waardoor je minder lang hoeft te wachten? Hiervoor is ruimte nodig naast de huidige richtlijnen in het Handboek Openbare Ruimte (HOR). Als gemeente bieden we die ruimte. We vinden het belangrijk om samen op te trekken, te faciliteren en een goed idee zo tot een succesvolle innovatie te ontwikkelen.


Je staat als initiatiefnemer op het punt om te innoveren en experimenteren in de openbare ruimte. Heel goed en ga zo door! We willen je hierbij graag ruimte voor bieden. Want iets wat je wilt doen, doe je dan ook met een bepaalde reden.

Hoe hier mee om te gaan als initiatiefnemer, en welke stappen je moet doorlopen, zal binnenkort op de website worden geplaatst.