Toetsingsorganen - HOR in de praktijk

Het HOR is een instrument waarmee goed functionerende en goed te onderhouden openbare ruimte tot stand moet komen. Maar een instrument staat natuurlijk niet op zich; het moet actief worden gebruikt in de praktijk. Binnen de gemeente Den Haag zijn er vijf adviesorganen die er op toezien dat de openbare ruimte conform de richtlijnen van het Haagse HOR worden ontworpen en uitgevoerd


  1. Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR)
  2. Vooroverleg Over Verkeerszaken (VOV)
  3. Beheerdertoets dienst Stadsbeheer
  4. Beheerdertoets dienst Publiekszaken
  5. Diensten- en Bedrijvenprocedure
toetsingsorgaan