Ontwerpprincipes

Dit handboek is samengesteld op basis van verschillende beleidsstukken. In de loop van 2024 wordt deze pagina gevuld met leidende ontwerpprincipes, wat dient als vertrekpunt (NvU/PvE) voor de ontwerpopgave van een (her)inrichting openbare ruimte. De principes komen voort uit vastgesteld beleid en vormen de basis voor de inrichting van de Haagse openbare ruimte. Principes bieden veelal ruimte voor diverse invullingen op projectniveau. Soms kan onderbouwd van de uitgangspunten worden afgeweken, in afstemming met de opstellers van het beleid en het bestuur. Denk hierbij aan ontwerpprincipes voor het klimaatadaptief, biodiverser, gezonder of verkeersveiliger inrichten van de openbare ruimte.